YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME


TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşterisine ulaştığı yere kadar her süreçte müşterisinin beklenti ve gereksinimlerini karşılamasını sağlayabilecek bir standarttır.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurmakla, kuruluşunuzda çalışma ilkeleri oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik bir yolda ilk adımı atmış olursunuz.

TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Çevre Yönetim Sistemi Standardı; sanayi kuruluşlarının faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir standarttır. ISO 14001, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ortak yönetim sistemi prensiplerine sahiptir ve dolayısıyla kalite yönetim sistemine sahip olan kuruluş, ISO 14001 Sistemini mevcut sistemine entegre edebilir.

TS ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 45001 İş sağlığı ve Güvenliği standardı, OHSAS 18001 standardına göre ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi diğer standartlar ile daha kolay entegre edilebilir bir yapıya kavuşmuştur. Çalışanlarınız için daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmanızı sağlamakla birlikte risk temelli yaklaşımı benimsemenizi sağlar. Aynı zamanda uygulamalarınıza sürekli iyileştirme anlayışı kazandırır.

TS EN ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı kuruluşunuzun enerji performansını ve enerji kullanımını sürekli iyileştirmenize yardımcı olur. Enerji verimliliğini arttırır.

Yönetim Sistemleri Firmalara Ne Sağlar?

 • Sektörde prestij sağlar,
 • Kurumsallaşmak isteyen firmalar için bir basamaktır,
 • Organizasyon yapısını düzenleyerek çalışan memnuniyetini ve güvenini artırır,
 • Satış ve pazarlama aracıdır,
 • İşleri sistematik hale getirerek hızlı ve verimli çalışmayı sağlar,
 • Ürün ve hizmet maliyetlerini düşürerek karlılığı artırır,
 • Müşterilerle olan ilişkileri düzenleyerek müşteri tatminini artırır,
 • Uluslararası rekabette avantaj,
 • Pazar payının artması,
 • Acil durumlara ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan olayların azaltılması,
 • Kirliliğin kontrol altına alınması ve azaltılması,
 • Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufunun sağlanması,
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması.