KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Ürün, Sera Gazı, Karbon Ayak İzi ve Sistem akreditasyon sistemlerini uygulamayı,
  • Bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ilkeleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak çalışmayı,
  • Tüm ilgili taraflarla etkin bir iletişim sistemini kurmayı ve sürdürmeyi,
  • Faaliyet alanlarımızdaki ilgili standartları, teknik şartnameleri, yasal mevzuatı takip ederek müşterilerine iletmeyi ve gerekli bilinç düzeyini oluşturmayı,
  • Kaynaklarını sürdürülebilir şekilde kullanmayı,
  • Personelinin sürekli eğitimi ve gelişimini sağlamayı,
  • Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde çalışmayı,
  • Tesislerin sera gazı/ karbon ayak izi emisyonlarını makul güven seviyesi çerçevesinde doğrulama raporu oluşturmayı,

TAAHHÜT EDERİZ