ÜRÜN BELGELENDİRME (CE-G)


CE Ürün Belgelendirme

Ülkemizde, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında yer alan ürünlerin, Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımını tam anlamıyla sağlanması ve tüketicinin sağlık, güvenlik ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunun gösterilmesi amacıyla Avrupa Ekonomik Alanı genelinde CE İşaretinin kullanılması gerekmektedir.

Ürününüzün CE İşaretine sahip olması;

Uluslararası pazarda kabul görmesini sağlar.
Avrupa birliği mevzuatına uygunluğunu belirtir.
Sağlık ve güvenlik koşullarına uygun olarak üretildiğinin göstergesidir.
Yeni yaklaşım direktiflerine uyumluluğunu gösterir.

Bu doğrultuda;

CPC Belgelendirme Kuruluşu, TÜRKAK Tarafından TS EN ISO/IEC 17065 kapsamında Akredite edilmiştir ve Avrupa Birliği’nden “2404” Kimlik Numarası ile yetkilendirilmiş Onaylanmış Kuruluştur. Kendisine verilen yetkiyle faaliyetlerine devam eden kuruluşumuz, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Sistem 1+ ve Sistem 2+ Uygunluk Değerlendirme Sistemine göre birçok kapsamda belgelendirme hizmetini gerçekleştirmektedir.

G Ürün Belgelendirme

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde teknik şartnamelere tabi olmayan ürünlerin iç pazardaki denetiminin sağlanması ve bu ürünlerin güvenliği ile ilgili hususların belirli kurallara bağlanması amacıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından güvenliği temsil eden “G” işareti uygulaması getirilmiştir. Bu kapsamda, 1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren CE işareti taşıması mecburi olmayan ürünlerin G işaret taşıması Yapı Malzemelerinin Tabii Olacağı Kriterler Hakkında yönetmeliği kapsamında zorunlu hale gelmiştir.

CPC Belgelendirme Kuruluşu, G İşareti için, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe göre, “008” kimlik numarası ile Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu’ dur.

Ürününüzün G İşaretine sahip olması;

  • Yönetmeliğin hükümlerine uygun olarak “G” işareti iliştirilen malzemeler güvenli ürün olarak değerlendirilir ve piyasaya arzına izin verilir.
  • Ulusal pazarda ürünlerin güvenilir bir şekilde piyasaya sunulmasını sağlar.
  • Rekabet gücünü yükseltir.
  • Yapı malzemelerinin tüketici bakımından daha güvenilir olması sağlanır.