SERA GAZI DOĞRULAMA


Sera Gazı Doğrulama Faaliyetlerinde, CPC Belgelendirme Kuruluşu olarak; TS EN ISO/IEC 17029 standartlarına göre TÜRKAK’tan Akrediteli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Yetkili olarak doğrulama hizmeti sunmaktayız. Yetkilendirme tarihimizden bugüne kadar pek çok Çimento, Termik Santral, Şeker, Demir-Çelik, Kireç, Alçı, Tuğla ve Kâğıt tesisine hizmet vermeye devam etmekteyiz.
CPC Belgelendirme Kuruluşu olarak, tesislerden alınan başvuru sonrasında sera gazına neden olan faaliyetlerin kapsamları ve kategorisine göre ilgili mevzuatın belirlediği doğrulama sürelerini dikkate alarak hazırladığımız tekliflerle siz değerli üreticilere daha iyi hizmet vermek için çalışıyoruz.

29003 sayılı resmî gazetede yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik gereğince bu yönetmelik Ek-1 kapsamına giren tesislerin her yıl 1 Ocak ve 31 Aralık tarihleri arasındaki proseslerinde meydana gelen sera gazı emisyonlarını takip etmeleri gerekmekte ve TÜRKAK tan akredite bir doğrulayıcı kuruluş ile her yılın 15 Ekim tarihine kadar sözleşme imzalaması gerekmektedir. Bu sözleşme ışığında doğrulama ekibi tarafından yapılacak saha ve ofis çalışmaları ile tesislerin oluşturduğu sera gazı emisyon raporları kontrol edilerek doğrulama raporları oluşturulur. Tesisler bu doğrulama raporlarını her yılın 30 Nisan tarihine kadar elektronik sistem üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletmeleri gerekmektedir.

Kapsamlarımız için Tıklayınız