ETA ve UTO BELGELENDİRME


Standardı olmayan yapı malzemeleri için Avrupa ve Türkiye’de geçerli olan “Avrupa Teknik Değerlendirme” ile CE belgelendirmesi yapılması veya sadece Ülkemizde geçerli olan “Ulusal Teknik Onay” alınarak G belgelendirilmesinin yapılması mümkündür.

Standardı olmayan ürünler dışında herhangi bir sebeple standarttan sapan, kit halinde piyasaya arz edilen veya prototip olan ürünlere de ETA veya UTO çalışması yapılır. CPC Belgelendirme Kuruluşu hem teknik onay kuruluşu olarak hem de belgelendirme kuruluşu olarak yapı malzemesi üreticilerini belgelendirme konusunda çözüm ortağıdır.

ETA/UTO Süreci

1- Standardı olmayan veya standarttan sapan ürün
2- Ürünün performans kriterlerinin belirlenmesi
3- İlk Tip Testi ve ürüne teknik onay düzenlenmesi
4- Uygunluk değerlendirmesi ile ürüne yerine göre CE veya G işaretinin verilmesi