CE ÜRÜN BELGELENDİRME

Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olup, 23 Şubat 2012 tarihli 28213 numaralı Resmi Gazetede yayımlanan “CE” İşareti Yönetmeliği’nde de belirtildiği üzere ürünün “CE” işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işarettir

Bu doğrultuda;

  • Üye ülkelerde veya üçüncü ülkelerde üretilmiş tüm yeni ürünlerin,
  • Üçüncü ülkelerden ithal edilen kullanılmış veya ikinci el ürünlerin,
  • Direktiflerin hükümlerine yeni ürünmüş gibi tabi olan, önemli ölçüde değişikliğe uğratılmış ürünlerin,


“CE İşareti” taşıması gerekmektedir.

CPC Belgelendirme, TÜRKAK Tarafından TS EN ISO/IEC 17065 kapsamında Akredite edilmiştir ve Avrupa Birliği’nden “2404” Kimlik Numarası ile yetkilendirilmiş Onaylanmış Kuruluştur. Kendisine verilen yetkiyle faaliyetlerine devam eden kuruluşumuz, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Sistem 1+ ve Sistem 2+ Uygunluk Değerlendirme Sistemine göre birçok kapsamda belgelendirme hizmetini gerçekleştirmektedir.

Ürününüzün CE İşaretine sahip olması;

  • Uluslararası pazarda kabul görmesini sağlar.
  • Avrupa birliği mevzuatına uygunluğunu belirtir.
  • Sağlık ve güvenlik koşullarına uygun olarak üretildiğinin göstergesidir.
  • Yeni yaklaşım direktiflerine uyumluluğunu gösterir.

P.17 ÇİMENTO PERFORMANS DEĞİŞMEZLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ

P.19 KİM KATKI PERF DEĞ DEĞERL VE DOĞR PROSEDÜRÜ

P.20 KİREÇ PER DEĞ DEĞ VE DOĞ PROSEDÜRÜ

P.21 AGREGALARIN FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 

P.22 UÇUCU KÜL PERF. DEĞ. DOĞ. PROSEDÜRÜ

P.27 CURUF PERFORMANS DEGISMEZLIGININ DEGERLENDIRILMESI VE DOGRULANMASI PROSEDÜRÜ

P.29 KAGİR BİRİM PERFORMANS DEGISMEZLIGININ DEGERLENDIRILMESI VE DOGRULANMASI PROSEDÜRÜ

P.32 KAGİR HARCI PERFORMANS DEĞİŞMEZLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DOĞRULANMASI PROSEDURU

P.33 HIDROLIK BAGLAYICILARI PERFORMANS DEĞİŞMEZLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DOĞRULANMASI PROSEDURU

P.34 BETON YAPI ELEMANLARI FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 

P.51 ÖN YAPIMLI DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ