CPCert

CE ÜRÜN BELGELENDİRME

CE Ürün Belgelendirme

Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olup, 23 Şubat 2012 tarihli 28213 numaralı Resmi Gazetede yayımlanan “CE” İşareti Yönetmeliği’nde de belirtildiği üzere ürünün “CE” işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işarettir

Bu doğrultuda;

  • Üye ülkelerde veya üçüncü ülkelerde üretilmiş tüm yeni ürünlerin,
  • Üçüncü ülkelerden ithal edilen kullanılmış veya ikinci el ürünlerin,
  • Direktiflerin hükümlerine yeni ürünmüş gibi tabi olan, önemli ölçüde değişikliğe uğratılmış ürünlerin,


“CE İşareti” taşıması gerekmektedir.

CPC Belgelendirme, TÜRKAK Tarafından TS EN ISO/IEC 17065 kapsamında Akredite edilmiştir ve Avrupa Birliği’nden “2404” Kimlik Numarası ile yetkilendirilmiş Onaylanmış Kuruluştur. Kendisine verilen yetkiyle faaliyetlerine devam eden kuruluşumuz, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Sistem 1+ ve Sistem 2+ Uygunluk Değerlendirme Sistemine göre birçok kapsamda belgelendirme hizmetini gerçekleştirmektedir.

Ürününüzün CE İşaretine sahip olması;

  • Uluslararası pazarda kabul görmesini sağlar.
  • Avrupa birliği mevzuatına uygunluğunu belirtir.
  • Sağlık ve güvenlik koşullarına uygun olarak üretildiğinin göstergesidir.
  • Yeni yaklaşım direktiflerine uyumluluğunu gösterir.