CPCert

SERA GAZI DOĞRULAMA

Sera Gazı Doğrulama

Sera Gazı Doğrulama Faaliyetlerinde, CPC Belgelendirme Kuruluşu olarak; TS EN ISO 14065 standartlarına göre TÜRKAK’dan Akrediteli ve ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’ndan Yetkili olarak doğrulama hizmeti sunmaktayız. Yetkilendirme tarihimizden bugüne kadar pek çok Çimento, Termik Santral, Şeker, Demir-Çelik, Kireç, Alçı, Tuğla ve Kâğıt tesisine hizmet vermeye devam etmekteyiz.

CPC Belgelendirme olarak, tesislerden alınan başvuru sonrasında sera gazına neden olan faaliyetlerin kapsamları ve kategorisine göre ilgili mevzuatın belirlediği doğrulama sürelerini dikkate alarak hazırladığımız tekliflerle siz değerli üreticilere daha iyi hizmet vermek için çalışıyoruz.

SÜREÇ

29003 sayılı  resmi gazetede yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik gereğince bu yönetmelik  Ek-1 kapsamına giren tesislerin her yıl 1 Ocak ve 31 Aralık tarihleri arasındaki proseslerinde meydana gelen sera gazı emisyonlarını takip etmeleri gerekmekte ve TÜRKAK dan akredite bir doğrulayıcı kuruluş ile her yılın 15 Kasım tarihine kadar sözleşme imzalaması gerekmektedir. Bu sözleşme ışığında doğrulama ekibi tarafından yapılacak saha ve ofis çalışmaları ile tesislerin oluşturduğu sera gazı emisyon raporları kontrol edilerek doğrulama raporları oluşturulur. Tesisler bu doğrulama raporlarını her yılın 30 Nisan tarihine kadar elektronik sistem üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletmeleri gerekmektedir.