CPCert

KATI BİYOYAKIT SERTİFİKASYONU

Katı Biyoyakıt Sertifikasyonu

KATI BİYOYAKIT BELGELENDİRME

Enerjinin çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için kullanılacak kaynakların başında biyokütle enerjisi gelmektedir. Petrol, kömür, doğal gaz gibi tükenmekte olan enerji kaynaklarının kısıtlı olması, ayrıca bunların çevre kirliliği oluşturması nedeni ile, biyokütle kullanımı enerji sorununu çözmek için giderek önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda CPC Belgelendirme Kuruluşu, AVEBIOM (İspanyol Biyokütle Derneği) vasıtasıyla gerçekleştirilen BIOmasud Belgelendirme Sistemi kapsamında, katıbiyoyakıtların belgelendirilmesi konusunda belgelendirme ve muayane kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir. TS EN ISO 17225 standart serisi kapsamında CPC Belgelendirme Kuruluşu, katı biyoyakıtların belgelendirilmesini yapmaktadır.