İNSAN KAYNAKLARI

CPC Belgelendirme olarak, deneyimli ve dinamik yönetici kadrolarımızın liderliğinde, iş etiğine bağlı, yenilikçi bakış açısına sahip, kurumsal aidiyet duygusu ile hareket eden ve motivasyonu yüksek çalışan profilimiz ile marka değerimizi artırıyoruz.
Bu anlayışla oluşturduğumuz İK politikamızın temelinde; şirketimiz ve çalışanlarımızın hedef ve beklentilerini uyumlu hale getirerek, verimli ve etkin bir organizasyonla kurumsal başarının garanti altına alınması bulunmaktadır.
İK Değerlerimiz
• Düşünce ve önerilerin dile getirilmesinin teşvik edildiği bir kurum kültürü oluşturmak,
• Kurum içi iletişimi güçlendirerek takım ruhunu geliştirmek,
• Çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlamak ve yetkinliklerini yönetmek,
• Sürekli öğrenmeyi ve gelişmeyi desteklemek amacıyla sistemli teknik eğitimlerin yanında çeşitli kişisel gelişim programları sağlayarak mesleki ve kişisel gelişimi sağlamak,
• Müşteri odaklı, yenilikçi hizmet anlayışının tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesini sağlamak,
• İşe alım, ücretlendirme, performans, kariyer, yetenek yönetimi ve eğitim gibi tüm İK süreçlerinde sistemsel ve süreç bazlı bir yaklaşım ile alt yapı oluşturmak ve geliştirmek,
• Sürekli değişen ve gelişen çağın gerekliliklerine uygun sistemlerle çalışılmasını sağlamak,
• Tarafsızlık ve duyarlılık ilkeleri ile İK uygulamalarını yöneticiler ve çalışanlarla işbirliği içinde yürüterek kurumsal seviyede başarıya ulaşmak,
• Etkin İş Sağlığı ve Güvenliği politikaları ile çevrili bir çalışma ortamı sağlamak.
İK Direktörlüğümüz tüm fonksiyonları ile değerlerimiz ışığında nitelikli insan kaynağının CPC Belgelendirme’ ye kazandırılması için çalışmaktadır.