CPCert

ETA – AVRUPA TEKNİK DEĞERLENDİRME

Avrupa Teknik Değerlendirme (ETA)

Dünyadaki teknolojik gelişmeler yapı sektörünü de etkilemekte ve bugün harmonize standartların kapsamadığı çok sayıda yenilikçi ve standardı olmayan yapı malzemesi üretilmektedir. Standardı olmayan yenilikçi ürünlerin CE işaretlemesinin yapılabilmesi 2011/305/EU Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde açıklanan “Avrupa Teknik Değerlendirme” yani ETA ile mümkündür.

Avrupa Teknik Değerlendirme, EOTA (Avrupa Teknik Değerlendirme Organizasyonu) üyesi kuruluşlarca hazırlanan EAD’ler (Avrupa Ortak Esasları) doğrultusunda verilmektedir. ETA sonrasında da CE işaretlemesi yapılmaktadır.

CPC Belgelendirme Kuruluşu, hem EOTA üyesi olarak ETA verebilme hem de Onaylanmış Kuruluş olarak ETA sonrasında CE verebilme yetkisine sahiptir.

ETA Süreci

1-Standardı olmayan veya standarttan sapan ürün

2- Ürünün performans kriterlerinin belirlenmesi

3-İlk Tip Testi ve ürüne ETA verilmesi

4-Performans değerlendirmesi veya performans beyanı ile ürüne CE markasının verilmesi