CPCert

Türkiye’de Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluş CPC

Çoğumuzun gün geçtikçe daha çok aşina olduğu ‘’Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması’na göre her on kişiden en az sekizinin yaşandığını düşündüğü, her dört kişiden üçünün de endişe duyduğu iklim değişikliği ile karşı karşıyayız.

Peki iklim değişikliği nedir? Nasıl ve neden meydana gelir? Bunlara bağlı olarak sera gazı nedir? Bunda beşeri faaliyetlerin etkisi neden bu kadar büyüktür? Ve bu sorulardan en önemlisi de iklim değişikliği ve bunların geri dönülmez sonuçları hakkında ne kadar bilinçliyiz ve neler yapıyoruz?

Birçok ülkenin Paris Anlaşmasını imzalaması, gerekli taahhütlerde bulunması konunun gün geçtikce odak noktası olmasına işarettir.

Ülkemizde sera gazı emisyonlarının takibine, izlenmesine ve raporlanmasına ilişkin süreçler, T.C.  Çevre  ve   Şehircilik   Bakanlığı  tarafından  17/05/2014  tarihli  29003  Resmi  Gazete sayılı  ‘’Sera  Gazı  Emisyonlarının  Takibi   Hakkında   Yönetmelik’’  , 22/07/2014  tarihli  29068  Resmi  Gazete sayılı   ‘’Sera   Gazı   Emisyonlarının   İzlenmesi   ve   Raporlanması  Hakkında Tebliğ’’ ve 02/12/2017 tarihli 30258 Resmi Gazete sayılı ‘’ Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği’’  yayınlanmasıyla başlamıştır. 

Bu yasal sorumluluklar çerçevesinde 2015, 2016 yıllarının emisyonlarına ait doğrulama raporlarının Bakanlığa teslim edilme süresi 30/04/2017 idi. Bu geçiş sürecinde hem tesislere hem de doğrulayıcı kuruluşlara düşen sorumluluğun büyük olmasından, gerekli alt yapı çalışmalarının yeterince yapılamamasından ve sera gazı teknik çalışmalarına adaptasyon sürecinin uzun sürmesinden kaynaklı doğrulama raporlarının Bakanlığa teslim edilme süresi 31/10/2017 tarihine ertelenmişti.

İlk doğrulama yılları 2015-2016 ve yeni tamamlanan 2017 yılının hem  tesislerin bu sürece hazırlanmaları hem de topluma sera gazı bilincinin aktarılması açısından zorlu bir dönem olarak nitelendirebiliriz. Bunların yanında sektörün içindeki sayılı Doğrulayıcı Kuruluşlarından CPC Belgelendirme Kuruluşu olarak tesislerdeki bilincin ve çalışmalara verilen önemin gün geçtikçe arttığını söyleyebiliriz.

Mülga 02/04/2015 tarihli 29314 Resmi Gazete sayılı ‘’ Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği’’ yerine  02/12/2017 tarihli 30258 Resmi Gazete sayılı ‘’ Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği’’  yürürlüğe girmiştir. Yeni tebliğ ile Doğrulayıcı Kuruluşlar için akreditasyona geçiş süreci başlatılmış doğrulama süreçlerinin adımlarına birçok konu da ekleme olmuştur.

Bu tebliğ çercevesinde, kullanılan akredite olmayan laboratuvarların ISO/IEC 17025’in ilgili şartlarına uygunluğu doğrulayıcı kuruluşlar tarafından kontrol edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Ayrıca, sera gazı emisyon raporu ancak önemli hatalı bildirimler içermediği durumlarda makul güven ile doğrulanabilir ifadesine ek olarak düzeltilebilir nitelikte hatalı bildirimler içeren sera gazı emisyon raporları doğrulanamaz eklemesi yapıldı. Böylece doğrulayıcı kuruluşun doğrulama kararını alırken tabi olduğu önemlilik seviyesi hatalı bildirimlerin ihmal edilebileceği anlamına gelmez ifadesi ile güçlendirilmiş oldu. Bu sayede doğrulama süreci içerisinde tespit edilen bulguları kapatmaya tesisler daha çok teşvik edilmiş oldu.

Bu gelişmelerden sonra 26/01/2018 tarihinde ‘’Analize Dayalı Kademe Uygulamalarına İlişkin Rehber’’ yayınlandı. Bu rehberde Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ile Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ kapsamında analiz gerektiren kademe uygulamalarına ilişkin yapılacak iş ve işlemler anlatılmıştır.

Tüm bu gelişmeler ışığında yeniliklere, gelişmeye ve büyümeye elverişli bir toplum olarak ülkeler arasındaki statümüzün daha önem kazanması ve geleceğe değer katmak  amacıyla bu çalışmaları her zaman sürdürmemiz gerekmektedir. Bu süreçte 20 yıllık deneyimle 2012 yılında kurulan, 2016 yılında Doğrulayıcı Kuruluş olan CPC Belgelendirme Kuruluşu’nda sera gazı çalışmalarının kuruluş seviyesinde hesaplanması, doğrulanma görüşü verilmesi konularında, siz  değerli    üreticilere    daha   iyi    hizmet    vermek   için   yanınızdayız.

Ceren TÜRKEL

CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Ltd. Şti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *