CPCert

Gold – Silver – Platinum Sertifikalandırma Sistemi

Sanayi kuruluşlarının faaliyetlerinin sürekli iyileştirildiğini görmek, stratejileri yönetmedeki hedeflere ulaşmadaki başarıları için Yönetim Sistemlerini bünyelerinde kurması, uygulaması ve geliştirmesi oldukça önemlidir.

Günümüze kadar Sanayi Kuruluşları her bir Yönetim sistemini ayrı ayrı belgelendirdi ve her birine ayrı ayrı zaman ayırdı.

Aynı zamanda yapılan çalışmalarda günümüzde oldu fakat adına ‘’ENTEGRE TETKİK’’ denildi.

Sanayi Kuruluşları bünyelerinde Entegre Yönetim Sistemi adıyla isimlendirdi fakat ‘’ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ’’ kavramı altında Belgelendirme yapılmadı.

Sanayi Kuruluşu ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ kurduğunu düşündü Belgelendirme Kuruluşu ise ENTEGRE TETKİK ile Belgelendirdiğini düşündü.

CPC, TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 50001 ve TS ISO 45001 standartları kapsamında TÜRKAK’dan akrediteli olarak hizmetini verirken kendi kurduğu ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME SİSTEMİ ile

1-            GOLD CERTIFICATE

2-            SILVER CERTIFICATE

3-            PLATINUM CERTIFICATE

Sertifikalandırma Sistemini uygulamaktadır.

Sanayi Kuruluşunun Başvurusu ile ENTEGRE YÖENTİM SİSTEMİ masa başında doküman üzerinde incelendikten sonra doküman içerisinde yazılanların sahada uygulanması doğrulanmakta ve kuruluşun Gold, Silver ve Platinum derecelendirilmesi Tetkik Ekibi tarafından yapılmaktadır. Kuruluşun Entegre Yönetim Sistemine yaklaşımı, uygulaması ve yönetimi ile başarısı bu derecelendirme ile taçlandırılmaktadır.

Kuruluşun, ürün ve proseslerinin doğru biçimde işlenmesi için uygulamakta olduğu Yönetim Sistemlerinin ortak bir dokümantasyon altında toplanması ve bu sistemin hangi seviyede uygulanmakta olduğu tetkik ekibi tarafından değerlendirilmektedir.

CPC’nin yürütmekte olduğu Entegre Yönetim Sistemi kapsamında Kuruluşun, yönetim sistemleri ve ürün belgelendirme denetimleri sonucunda Tetkik Ekibi tarafından, kuruluşta yürütülmekte olan yönetim sistemleri ve bu sistemler çerçevesinde ürün ve proseslerin yönetilmesi incelenmektedir.  Bu incelemeler sonucunda Entegre Yönetim Sistemi Belgelendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Sanayi kuruluşlarının birden fazla sahası olması durumunda ise, Çoklu Belgelendirme Sistemi ile yapmış olduğumuz çalışmalarda da Gold-Silver-Platinum Sertifikalandırma sistemi uygulanmaktadır. Birden fazla sahası bulunan ve bu sahaların tek bir merkezden yönetilmesi durumunda da Gold-Silver-Platinum Belgelendirmesi yapılmaktadır.

Bu Sertifikalandırma Sistemi için çoklu işletmenin yasal bir sözleşme ile merkeze bağlı olması yeterli olup işletmenin tek bir yasal unvana bağlı olmasına gerek yoktur. Merkeze bağlı olarak ortak bir yönetim sistemi ile yürütülmekte olan kuruluşun, belgelendirme çalışmaları sonrasında düzenlenecek GOLD, SILVER veya PLATINUM CERTIFICATE tüm sahaları kapsamakta ve söz konusu belge çoklu işletmeye ait tüm sahaları temsil etmektedir.

FURKAN DUR

CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Ltd. Şti. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *