CPCert

Cpc Belgelendirme Muayene Ve Deney Hizmetleri

2012 yılında kurulan CPC Belgelendirme, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 2011/305/EU kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2404 Kimlik Numarası ile yetkilendirilmiş Onaylanmış Kuruluştur.

Aynı zamanda 008 Kimlik Numarası ile de Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

TÜRKAK dan TS EN ISO/IEC 17065 ‘’ Ürün Belgelendirme ‘’  ve TS EN ISO/IEC 17021 ‘’Sistem Belgelendirme’’ standardına göre Akreditedir.

Şirketimiz ismini; Construction Product Certification baş harflerinden almıştır. Bu amaçla yapı malzemeleri konusunda tecrübeli uzman kadrosu ile hizmetlerini devam ettirmektedir.

2011/305/EU  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin ve Akreditasyonu’nun birinci önceliği tarafsızlık ve bağımsızlıktır.

Tamamen bağımsız ve tarafsız olarak hizmet veren CPC’nin faaliyet alanıyla ilgili hiçbir üretici, dernek, vakıf ve kamu kuruluşu ile bağlantısı yoktur. Müşteri odaklı hizmeti ve bağımsız yapısı ile herkese eşit uzaklıktadır.

Kurulduğu günden bugüne sistemlerle uğraşan CPC, yenilikçi yaklaşımlarıyla yapı sektöründe çözüm ortağı olmuştur. Sektördeki bu gücünü teknik tecrübesinden, hizmet anlayışından ve tarafsızlığından almıştır.

CE İşareti Kapsamındaki Ürünler:

TS.EN.197-1 “Çimento”

TS EN 413–1 “Harç Çimentosu’’

TS EN 14216 “Çok Düşük Hidratasyon Isılı Çimento”

TS EN 14647 “Kalsiyum Alüminat Çimentosu”

TS EN 15743 “Süper Sülfat Çimentoları”

TS EN 450–1 “Uçucu kül – Betonda kullanılan “

TS EN 459–1 “Yapı Kireci “

TS 706 EN 12620 “Beton Agregaları”

TS 2717 EN 13139 “Harç Yapımı İçin Agregalar”

TS EN 13055–1 “Hafif Agregalar “

TS EN 13242 “İnşaat mühendisliği İşleri ve Yol Yapımında Agregalar”

TS EN 13043″Yollar, havaalanları ve trafiğe açık diğer alanlardaki bitümlü karışımlar ve yüzey uygulamalarında kullanılan agregalar”

TS EN 13383–1 “Koruma tabakası taşları (zırh taşı) “

TS 7043 EN 13450 “Demiryolu balastları için agregalar”

TS EN 934–2 “Beton, Harç ve Şerbet İçin Kimyasal Katkılar”

TS EN 934–3″ Kagir harcı için kimyasal katkılar”

TS EN 934–4 ” Öngerme tendonları için şerbette kullanılan kimyasal katkılar‘’

TS EN 13282-1 ‘’ Hidrolik Yol Bağlayıcıları’’

TS EN 15368 ‘’Hidrolik Yol Bağlayıcıları’’

TS EN 1504-2,3,4,5,6,7 ‘’ Beton Koruma Tamir Ürünleri’’

TS EN 15167-1 ‘’ Yüksek Fırın Cürufu’’

TS EN 998-2 ‘’ Duvar Harçları’’

TS EN 771-1,2,3,4,5,6 ‘’ Duvarcılık Birimleri’’

G İşareti Kapsamındaki Ürünler:

TS 21 “Beyaz portland çimentosu”

TS EN 206 “Beton’’

TS 13515 ‘’Beton Yardımcı Uygulama Standardı’’

TS 39 ‘’Boyalar Organik Çözücü Esaslı’’

TS 5808 ‘’Su Bazlı Yapı Son Kat Boyaları’’

TS 10284 ‘’ Boyalar-Astar Anakardiyum Reçine Esaslı’’

TS 10556 ‘’Boyalar-Aminoalkid Reçine Esaslı’’

TS 11376 ‘’Boyalar-Astar Vinil Klorür Reçine Esaslı’’

TS 11377 ‘’Boyalar- Vinil Klorür Reçine Esaslı’’

TS 11590 ‘’ Boyalar-Epoksi Reçine Esaslı’’

TS 11650 ‘’Boyalar-Ftalik Reçine Esaslı’’

TS 11651 ’’Astar Boya ve Macun-Yağ Reçinesi Esaslı’’

TS 5358 EN 12608  ‘’PVC-U Profiller’’

TÜRKAK Akredite Ürün

TS EN 197-1   /  ASTM C150    ‘’Portland Çimentosu ‘’

UTO-RD-018    ‘’Yüksek Dayanımlı Portland Çimentosu’’

TS EN ISO/IEC 17021 TÜRKAK Akreditasyonu

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

CEN TC 51 başta olmak üzere, yapı malzemeleri ürün standartları, yönetim sistemleri standartlarının güncelliği Ayna Komiteden tarafımızca takip edilir. İlgili gelişmeler müşterilerimize iletilmektedir.

CPC, 2015 yılında da kapsamına yeni ürünler ilave ederek yapı sektörünün çözüm ortağı olmaya devam etmiştir. Bu süreçte 26.02.2015 Tarihli ve 29279 Sayılı Resmi Gazete ile TS EN 206 ve TS 13515 Beton standardına geçişini tamamlamıştır.

Aynı tarih ve sayılı gazete ile YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK kapsamında TEKNİK ONAY Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

23-26 Nisan 2015 tarihinde 80 kişinin katılımıyla MAKEDONYA’da gerçekleşen “Teknik Seminer” düzenlenmiştir. Seminer katılımcıları arasında çimento ve uçucu kül temsilcileri, Bakanlık bürokratları, İTÜ Öğretim Görevlileri bulunmaktadır.

CPC’nin lokomotif sektörü ve ürünü olan ÇİMENTO SEKTÖRÜ’ne yönelik tüm yenilikçi faaliyetler CPC nin çözüm ortaklığındadır. CPC, Çimento için CE işaretlemesi konusunda Türkiye’deki 3 kuruluştan biridir. CPC’nin bu alandaki yoğun faaliyeti ile 2012 yılında hizmete girmesi sektörde rekabetçi bir anlayış meydana getirmiştir.

Ayrıca 2015 yılı içerisinde TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, OHSAS 18001, TS EN ISO 50001 Entegre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Sistemi, ‘’ GOLD’’, ‘’PLATINIUM’’ ve ‘’ SILVER’’ sınıflandırması ile Çimento Sektöründe Belgelendirme Hizmetine başlanmıştır. Entegre Yönetim Sistemi Belgelendirmesini Türkiye’de ilk olarak CPC gerçekleştirmiştir.

CPC, 31.12.2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete ile  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından TEKNİK ONAY KURULUŞU yetkisini almıştır. Böylece Türkiye’de bu faaliyeti veren 3 kuruluştan biri olmuştur.

Aynı şekilde Bakanlığa ETA Avrupa Teknik Değerlendirmesi başvurusunda bulunmuştur. CPC adının AB Komisyonu Resmi Gazetesi NANDO’da yayınlanması ile EOTA Üyeliği sağlanacak ve Türkiye’de bu faaliyeti veren 2 kuruluştan biri olacaktır.

CPC, bünyesinde olan Ulusal Teknik Onay ve Avrupa Teknik Değerlendirme faaliyeti ile standardı olmayan, standarttan sapan ve yenilikçi ürünler için yapı sektöründe çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir.

Bu konuda; Çimento yarı mamülü olan klinkerin, çimento standardından sapan ürünlerin, çimentoda kullanılan yeni bileşene sahip özel ürünlerin, çimentoda kullanılan uçucu külün ve çimentoda kullanılan gypsumun örnek belgelendirmeleri yapılmıştır.

CPC, 2016 yılı için Sera Gazı  Emisyon Raporlarının Doğrulanması hizmet  alanında  özellikle Karbondioksit salınımı yoğun olan çimento, termik santral, demir çelik ve tuğla sektöründe doğrulama hizmetini sağlayacaktır.

CPC, TS EN 196-10 Çimento’da Krom VI seviyesinin tespit edilmesi standardını kapsamına dahil ederek TÜRKAK’dan ilk Akredite kuruluş olmuştur. Bu doğrultuda Çimento sektörünün torba üzerindeki beyanları Akredite sertifika ile sertifikalandırılacaktır.

2016 yılı içerisinde CPC; yapı, maden, atık, beton ve çimento konularında tarafsız ve bağımsız bir konumda olan laboratuvarını ANKARA’da yapı sektörünün hizmetine sunacaktır.

UĞUR GEDİK

CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Ltd. Şti. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *