CPCert

Çimento Sektöründe Alternatif Materyaller

Son yıllarda çimento sektöründe alternatif hammaddelerin kullanımı doğal kaynakların korunması, sera gazlarının salınımının azaltılması, maliyet düşürülmesi gibi sebeplerden ötürü üreticilerin dikkatini çeken önemli bir konudur. Döner fırında ve/veya değirmende daha az enerjiye ihtiyaç duyan hammaddeler sektörün bu önemli ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Keza alternatif bileşenlerde sektöre olumlu manada katkı sağlayabilirler.

Geçtiğimiz yıl EAD’si yayınlanan Kalsiyum Sülfo Alümantlı Çimento’nun klinkeri olan “Belite-calciumsulfoaluminate-ternesite”(BCT) bu tarz hammaddelere en güncel örneklerden biridir. “İyelimit” (Yee’lmit)’den elde edilir. Isıl ihtiyacı 1250-1300 0C sıcaklığında giderilebilir. İçeriğindeki bileşenlerden ötürü bu çimento hem alüminatlı çimentolar gibi erken dayanım kazanır hem de uzun vadede dayanımında kayıp olmaz.

Çimentonun üretimi sırasında katkı olarak atıklardan elde edilen çeşitli bileşenler de üretici ve çevreye olumlu katkılar sağlayabilmektedir. Kentsel atıkların yanmasından elde edilen küller, demir-çelik endüstrisinden gelen cüruflar gibi atıklar çimentonun çevreye verdiği zararı azaltmada en pratik ve en az zararlı çözümlerdir.

Yukarıda bahsedilen ürün ve katkıların, yapı malzemeleri altında herhangi bir standardı olmadığından Avrupa Teknik Değerlendirme (ETA) ile bu ürünlerin ve katkıların yönetmeliklere uygun olarak kullanımı mümkündür. CPC Belgelendirme olarak yapı sektörünün tamamına bu konuda hizmet sunmaktayız.

“Son yıllarda Avrupa yapı endüstrisinde iç mekan hava kalitesi için önem kazanan VOC-SVOC onaylanması konusunda CPC Belgelendirme ve TÜV Hessen birlikte yapı malzemesi üreticilerine çözüm sunmayı hedefliyor.”

“Zemin kaplama elemanlarının yapı malzemeleri sektöründe belgelendirmesi konusunda TFI Aachen ve CPC Belgelendirme Aralık 2019’da gerçekleştirdikleri toplantı ile üreticilerin kalite ihtiyaçlarını karşılayacak işbirliği çalışmaları yapma kararı aldı.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *