CPCert

Atıkların Değerlendirilmesi ve Ürün Olarak Yeniden Kazanılması

Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde yapı malzemeleri mevzuatının uyumlaştırılması kapsamında yayınlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ile yapı malzemeleri konusunda piyasada alışılagelmiş birçok önemli kavram değişmiştir.

Bunlardan en önemlisi, yeni yönetmelik kapsamında yapı malzemelerinin sadece “CE” işareti ile piyasada satışa sunulması gerekliliğidir. Bir başka deyişle yeni yönetmelik, piyasada satışa sunulan tüm yapı malzemeleri ürünlerinde sadece “CE” işareti aranması şartı getirmiştir. CE işareti tek başına bir güvenlik işareti olmayıp, iliştirildiği ürünlerin insan, hayvan, çevre ve doğaya zarar getirmediği, üretimlerinin belirlenmiş norm ve kalite kontrol yöntemleri altında gerçekleştirildiği ve kayıt altına alındığını belirten serbest pasaport görevi gören bir markalamadır.

Öte yandan “CE” işareti sadece uyumlaştırılmış bir standardı olan ürünlere, standartta belirtilen şart ve çerçevedeki koşullar altında iliştirilmesi öngörülen bir işarettir.

Avrupa Birliğinde olduğu gibi, ülkemizde de ulusal veya uyumlaştırılmış standardı olmayan veya bu standartlardan sapma gösteren ürünler de vardır. Bu ürünlere standart kapsamında “CE” işareti iliştirilemediği için, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamında güvenli anlamına gelen “G” işareti iliştirilmesi gerekmektedir.

“G” işaretinin iliştirilebilmesi için söz konusu standartı olmayan veya standarttan sapma gösteren ürünlere, T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş “Ulusal Teknik Onay Kuruluşları” tarafından “Ulusal Teknik Onay” belgesi verilmesi gereklidir.

Standardı olmayan ve bugüne kadar yapı sektöründe veya yapı malzemesinde kullanılan bazı atık kapsamında değerlendirilen ürünler ULUSAL TEKNİK ONAY ile G işareti taşımaları mümkündür.

Atık kapsamında değerlendirilen bu ürünlerin piyasaya sürülmesinde üreticilerin standart bir norm altında sürülmesi hep sıkıntı oluşturmuştur.

Bugün;

Termik Santrallerden çıkan atık olarak değerlendirilen Gypsum ve Taban Külü TEKNİK ONAY ile G işareti alabilmektedir.

Bu uygulama ile çevre, enerji, ekonomi ve sürdürülebilirlik açıdan çok büyük kazançlar sağlanmaktadır.

UĞUR GEDİK

CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Ltd. Şti. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *