Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKAMIZ
Ürün ve sistem akreditasyon sistemlerini uygulamayı,
Ürün ve sistemlerin belgelendirilmesini,
Tesislerin sera gazı emisyonlarını yüksek kesinlik seviyesinde güvenilir şekilde kamu yararı gözeterek doğrulamayı ve doğrulama raporu oluşturmayı,
Tesislerin sera gazı emisyonlarında gösterdiği performansı değerlendirmeyi,
Bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ilkeleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak çalışmayı,
Tüm ilgili taraflarla etkin bir iletişim sistemini kurmayı ve sürdürmeyi,
Kalite ve çevre alanlarındaki ilgili standartları, yasal mevzuatı takip ederek müşterilerine iletmeyi ve gerekli bilinç düzeyini oluşturmayı,
Kaynaklarını en etkin şekilde kullanmayı,
Personelinin sürekli eğitimi ve gelişimini sağlamayı,
Sürekli gelişme ve iyileşme anlayışı içerisinde çalışmayı,
TAAHHÜT EDER.
Genel Müdür Uğur GEDİK