ISO 9001

ISO 9001 Belgelendirme

Ürününüz dünyadaki en kaliteli ürün olabilir; hizmetiniz mükemmel olabilir, fakat müşterileriniz bunu zamanında ve daima uygun standartlarda almıyorsa, tercihlerini değiştirebilecektir.

Etkin bir kalite yönetimi; esnek ve rahat uygulanabilen sağduyulu sürekli memnuniyetini kazanmayı hedefler.Bir Yönetim sisteminin etkinliğini yalnızca insanların yeteneklerine bağlı değil aynı zamanda bunun nasıl kullanıldığına bağlıdır.

Şu unutulmamalıdır ki; yönetilen iş değil kaynaklardır. İnsan ve malzeme kaynaklarını firma amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin ve verimli kullanmanız, size sistemli ve kurumsal bir firma olmanın yolunu açacaktır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşterisine ulaştığı yere kadar her süreçte müşterisinin beklenti ve gereksinimlerini karşılamasını sağlayabilecek bir standarttır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kurmakla, kuruluşunuzda çalışma ilkeleri oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik bir yolda ilk adımı atmış olursunuz.

Kuruluşunuzun ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesini almaya hak kazanması, kalitenizin güvence altında olduğunun garantisidir.

ISO (International Organization for Standardization)

1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan 140’a yakın ülkenin ulusal standardizasyon kuruluşlarının katılımlarıyla oluşmuş uluslararası bir standardizasyon örgütüdür.

Standartların Tarihsel Gelişimi

• 1963’de MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde)
• 1968’de AQAP Standardları (NATO üyesi ülkelerde)
• 1979’da BS 5750 (İngiltere’de)
• 1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafından)
• 1988’de EN 29000 standardları (CEN tarafından)
• 1988’de TS 6000 Kalite Güvence Sistem Standardı olarak
• 1991’de TS-EN-ISO 9000
• 1994’de ISO tarafından revize edildi.(9001:1994 / 9002:1994 /9003:1994)
• 1996’da EN 29000 serisi EN-ISO 9000 olarak
• 2000 ve 2008’de ISO tarafından revize edildi ve 9001:2008 olarak yayımlandı.

Sistem Belgelendirme Başvuru Formu

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ REHBERİ

Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmışır. Standardın yeni revizyonu; kalite yönetim sistemini uygulayan kuruluşlar için "risk bazlı düşünme" bakış açısını katarak mevcut iş süreçlerinin kalite yönetim süreçleriyle bütünleştirilmesini amaçlayan bir yapıya ulaşmıştır.

ISO 9001:2015 Geçiş Süreci

IAF  (Uluslararası  Akreditasyon  Forumu)  geçiş için resmi süreyi 3 yıl olarak yayınladı. Firmalar, 14  Eylül  2018  tarihine  kadar  mevcut  kalite yönetim  sistemlerini  ISO  9001:2015 şartlarına uygun hale getirmelidir.

ISO 9001 Standardına Göre İlk Defa Belgelendirilecek Kuruluşlar

CPC Ocak 2017 tarihinden sonra ISO  9001:2008'e göre ilk belgelendirme başvurularını kabul etmemeyi ön görmektedir. CPC, ISO 9001:2015 akreditasyonunun TÜRKAK tarafından yayınlanmasının ardından başvuruları hemen alabilecektir.

ISO 9001:2008 Belgeli Firmalar Ne Yapmalı?

CPC taraından ISO 9001:2008 KYS sertifikasına sahip kuruluşların mevcut sistemlerini yeni versiyona uyumlu hale getirmelerini  takiben gözetim denetimleri ile geçişleri sağlanacak, belirlenen periyotta sistemlerinde ilgili düzenlemeleri gerçekleştiremeyen ve gözetim denetimine giremeyen firmaların sertifikaları 14 Eylül 2018 tarihinden itibaren geçerliliğini yitirecektir.

CPC 9001:2015 Geçiş Rehberi

• Sektörde prestij sağlar,
• Kurumsallaşmak isteyen firmalar için bir basamaktır,
• Organizasyon yapısını düzenleyerek çalışan memnuniyetini ve güvenini artırır,
• Satış ve pazarlama aracıdır,
• İşleri sistematik hale getirerek hızlı ve verimli çalışmayı sağlar,
• Ürün ve hizmet maliyetlerini düşürerek karlılığı artırır,
• Müşterilerle olan ilişkileri düzenleyerek müşteri tatminini artırır,

 

PROSES: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı.

ÜRÜN: Bir prosesin sonucu.

SİSTEM: Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı.

YÖNETİM SİSTEMİ: Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi.

KALİTE POLİTİKASI: Bir kuruluşun yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi.

KALİTE YÖNETİMİ: Bir kuruluşun kalite bakımından idare ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetler.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME: Şartların yerine getirilmesi yeteneğini arttırmak için tekrar edilen faaliyet.

VERİMLİLİK: Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.