ISO 50001

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Uluslar Arası Standartlar Teşkilatının yayınlamış olduğu, ISO 50001 kodlaması ile adlandırdığı uluslararası enerji yönetim sistemi standardıdır. EN16001 gibi bölgesel ve ulusal standartlardan sonra yayımlanan ilk küresel enerji yönetim standardıdır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı tüm enerji türlerini kapsar. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluşturmalarını, uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, her işletmeye yani vergi levhası sahiplerine kurulabilir, uygulanabilir ve belgelendirilebilir. Coğrafi, kültürel ya da sosyal koşullara bakılmaksızın her tip ve büyüklükte organizasyonun uygulamasına müsait bir yapıda oluşturulmuştur.

ISO 50001 standardı kuruluşların tamamını iyi enerji yönetim uygulamalarına teşvik eder ve iyi enerji yönetimi ile maliyetlerin azaltılmasını ve çevreye karşı duyarlılıklarının belgelendirilmesini sağlar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı kuruluşun yürüttüğü faaliyet, dokümantasyon yapısı, kaynaklar ve ihtiyaçlara göre değişiklikler gösterebilir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardizasyon organizasyon tarafından izlenebilirliği sağlanan ve etki altında kalan enerjili kullanımına sahip tüm faaliyetlerde uygulanabilir.

•İşletme ve ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlar.
•Enerji kullanım süresini uzatır.
•Maliyetin düşürülmesi sağlar.
•Müşteri beğenisi ve tercihi sağlar.
•Çevre performansının geliştirir.
•Yeni enerji kaynaklarına yönlendirir.
•Çevre duyarlılığını geliştirir.
•Maliyetlerin azaltılması ile rekabet avantajı sağlar.
•ISO 9000 / ISO 9001:2008, ISO 14000 / ISO 14001:2004 ve EN 16001ve Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu mümkündür.
•Enerji kaynaklarının yönetimi konusunda kılavuzluk eder.
•Emisyon ve sera gazı azaltma stratejilerindeki taahhütleriyle,
•Tedarik zinciri yoluyla enerji verimliliğinin desteklenmesi için çalışma planı oluşturur.
•Aynı zamanda Sera gazı Emisyonları (GHG) ile ilişkili yerel yükümlülüklere uyumu da kolaylaştırır
•İsraftan kaynaklanan Ölümsüz Çevre etkisi azaltılır.
•Emisyon izleme ve gaz salınım takibi sağlar.
•Enerji bilinci İle İlgili olarak toplum içinde bilinçlenme sağlar.

2007 yılında Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişim Organizasyonu ( UNIDO-United Nations Industrial Development Organization ), ulusal standartların enerji standartları alanında uluslararası olarak çoğaltılması konusunda ISO’ya görüş bildirdi.

2008 yılı Şubat ayında; ISO, uluslararası enerji yönetim standardı geliştirmeye başlamak için proje komitesi ISO / PC 242 kurdu. ISO 50001 standardı, bu enerji yönetim komitesine 14 olan 59 ülkeden gözlemciler katılımı ile geliştirildi. ABD Enerji Birimi (D.O.E.) ve Amerikan Ulusal Standartlar Kurumu (ANSI) sanayideki verimsizlikle mücadele için yaygın ve birlikte bir çaba gerektiği için bu komitenin çalışmalarına katkıda bulundu.

ISO 50001, Enerji Yönetim Sistemi Standardı olarak 2011 yılı içinde son şekli ile yayınlandı.

 

• Enerji : Bir sistemin, harici faaliyet üretme veya iş yapma kapasitesi olarak tanımlanabilir.

• Sistem Sınırları: Kuruluş tarafından belirlenmiş ve onun kontrolü altında olan fiziksel , sahasal (alansal) ve organizasyonel sınırlardır.

• Enerji Referans Çizgisi : Enerji performanslarının karşılaştırılmasına olanak tanıyan sayısal referans verilerdir. Enerji referans verileri belli bir dönemi yansıtır.

• Enerji Tüketimi : Uygulanan enerji miktarıdır.

• Enerjinin Etkin Kullanım Oranı : Bir faaliyet performansı ,ürün ,hizmet veya enerji üretimi çıktısı ile bir enerji girdisi arasındaki oran veya sayısal ilişki.

• Enerji yönetimi: Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere yürütülen eğitim, etüt, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetlerini ifade eder.