ISO 20121

ISO 20121 Sürdürülebilirlik Sistemi

Olay Sürdürülebilirlik Yönetimi, çevresel, ekonomik ve sosyal konuları yakından ilgilendiren bir olayı üretmek için kullanılan bir süreçtir. Olay yönetiminde sürdürülebilirlik, planlama, organizasyon ve bir olayın uygulanması ya da katılımı halinde sosyal ve çevreye karşı sorumlu karar vermeyi gerektirir. Bu sistem, olay organizasyonun bütün aşamalarında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ve uygulamaları da dahil olmak üzere uygulanır ve olayın sorumlulukla gerçekleştirilmesini amaçlar.

ISO 20121, bir olaydaki müdahalelerin tamamını içerir ve entegre bir şekilde uygulanması gerekir. ISO 20121, projenin başlangıcında başlamalı ve müşteriler, organizatörler, mekanlar, alt yükleniciler ve tedarikçiler gibi tüm kilit rol oyuncuları içermelidir.

Olaylar çok yoğun bir kaynak tüketimi gerektirir ve bu durum ev sahibi şehir ve nüfus için olumsuz çevresel sonuçlar doğurabilir. Küresel olarak, daha fazla olay, çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sorumlu bir şekilde gerçekleşir. Olay Sürdürülebilirlik Yönetimi birçok uluslararası şirketin ihale sürecinin bir parçası olmaya başlamıştır. Olumsuz çevresel etkileri azaltmasının yanında yerel topluluk için olumlu ve kalıcı bir miras bırakma rolünü de üstlenmiş durumdadır.

 

• Maliyet tasarrufu: Enerji tasarrufu, atık azaltılması, yerel ürünlerin satın alınması ve tüketimin azaltılmasıyla tasarruf edebilirsiniz.
• Olumlu itibar: Olay sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi kuruluşun küresel ısınmanın olumsuz etkilerine karşı küresel eylemleri desteklediğini kanıtlar bir takım taahhütleri olduğunun göstergesidir.
• Çevresel yenilik: Bu çabalar kaynakları daha verimli kullanmamıza yardımcı olacak yenilikçi teknolojileri ve teknikleri teşvik eder.
• Bilinçlendirme: Her olay katılımcılarda, personelde, servis sağlayıcılarında, yerel halkta sürdürülebilir yaşam yararları hakkında farkındalık yaratmak için eşsiz bir fırsat sunar ve bölgedeki çevre iyi uygulamalarını geliştirir.
• Sosyal faydalar: planlanarak ve dikkatli uygulanırsa, olayın gerçekleştiği bölge insanına iş sağlaması, tedarikçilerin bölge halkından seçilmesi, çalışma koşullarının gelişmesi ve yerel bölgenin gelişimi için bir katalizör görevi görmesi gibi bir takım faydalar sağlayacaktır.
• Karar vermeyi etkileme: standartları paylaşarak ve yeni davranış yollarını tanıtarak, diğer kuruluşların da çevresel ve sosyal iyileştirmeleri tanıtması için motive olmaları sağlanabilir.
• Yatırımın geri dönüşü: Sistemi takip ederek, maliyetleri azaltmanın yanında stratejik fırsatları da arttırmış olacaksınız.

ISO 20121; Standart kuruluşların tüm yönetim döngüsü içinde sürdürülebilirliğini geliştirmek amacıyla Uluslararası Standardizasyon kurumu tarafından oluşturulmuş bir standarttır.

ISO tarafından, 2012 yılında her türlü organizasyonun düzenleyicilerini desteklemek için yeni bir standart yayınladı. Londra Olimpiyatlarında BS 8901 standardını temel alarak ilk denemesi yapılan “Sürdürülebilir Etkinlik Yönetimi” standartları, müşteriden organizasyon firmasına ve tüm tedarikçilere uzanan bir zincirde, kalite standartlarını oluşturuyor. Standartların oluşma sebeplerinin başında oldukça faydalı görülen bu sektörün aynı zamanda çok büyük bir “atık” üreticisi olması, büyük enerji israfına sebep olması, lokal toplulukları tehdit etmesi gibi bir çok çevresel, kültürel, sosyal, ekonomik parametre yer alıyor.

 

Sürdürübilirlik Nedir ?

Sürdürülebilirlik bir organizasyon daha güçlü ve daha adil ve topluma ve çevre üzerindeki katkı ve etkisini azaltırken ticari olarak başarılı bir şekilde faaliyetlerini nasıl devam edebileceğidir.