CE İşareti

CE İŞARETİ

CE

Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olup, 23 Şubat 2012 tarihli 28213 numaralı Resmi Gazetede yayımlanan "CE" İşareti Yönetmeliği'nde de belirtildiği üzere ürünün "CE" işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işarettir.

F.29 Ürün Başvuru Formu

P.11 Belgelendirme Prosedürü

P.08 Şikayet ve İtiraz Değerlendirme Prosedürü

P.17 ÇİMENTO PERFORMANS DEĞİŞMEZLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ (REV 5)

P.22 UCUCU KUL PERF DEG DOG PROS (REV 1)