Avrupa Teknik DeğerlendirmeAvrupa Teknik Değerlendirme, AB üye ülkeleri, AB Ekonomi Bölgesi ve Türkiye ve İsviçre’de geçerli olmak üzere, bir yapı ürününün temel karakterleri beyan edilmek üzere performansı hakkında bilgi içermektedir.
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/EU’nda ifade edildiği üzere ETA’sı alınan ürün CE işareti iliştirilerek Avrupa pazarında hiçbir engelle karşılaşmadan pazarlanabilir.

ETA hangi durumlarda verilir?

  • İnşaat malzemesinin herhangi bir uyumlaştırılmış Avrupa Standardının (hEN) olmaması veya uyumlaştırılmış Avrupa Standardını (hEN) karşılamaması
  • İnşaat malzemesinin mevcut bir EAD kapsamında olması.”


P42-Ulusal Teknik Onay ve Avrupa Teknik Değerlendirme Prosedürü

F.183 UTO-ETA UD-PD BAŞVURU FORMU REV02