25 Yıllık Tecrübe,Konusunun Uzmanı Ekip


BELGELENDİRME

CE Ürün Belgelendirme

CE işareti Avrupa pazarında ürünlerin serbest ticaretine olanak sağlar. Harmonize standartlar çerçevesinde ürünlere CE Belgelendirmesi yapmak mümkündür.

ETA BELGELENDİRME

ETA

Uyumlaştırılmış bir standardı olmayan veya bir EAD kapsamına giren ürünler için CPR kapsamında CE işareti ile belgelendirme yapmak mümkündür.

SERA GAZI DOĞRULAMA

CPC Sera Gazı Doğrulama

TS ISO 14064 ilkeleri ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatlarına uygun olarak, sera gazı emisyon raporlarının doğrulanması, emisyonların dinamik bir şekilde kuruluş seviyesinde yönetimi ve azaltılması sağlanmaktadır.

UTO BELGELENDİRME

UTO

Standartı olmayan, standart'tan sapan veya prototip ürünlerin G işareti alabilmesi için yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler hakkında yönetmelik madde 9 da belirtildiği üzere ulusal teknik onay belgelendirme ile mümkündür.

G ÜRÜN BELGELENDİRME

G Ürün

G işareti, yurtiçinde ürünlerin güvenli etiketi ile pazarlanmasına olanak sağlar. G ürün belgelendirme ulusal standartlar kapsamında yapılır.

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ

Yönetim Sistemleri

Kuruluşların yönetim sistemlerini etkin olarak çalıştırması; nereye gidileceği, politikalar ve hedeflerle planlanmakta ve sistematik olarak gerçekleştirilmesi yönetim sistemleri belgelendirmesi ile sağlanmaktadır.