Belgelendirme

CpCert Belgelendirme Hizmetleri

CE Ürün Belgelendirme

CE işareti Avrupa pazarında ürünlerin serbest ticaretine olanak sağlar. Harmonize standartlar çerçevesinde ürünlere CE Belgelendirmesi yapmak mümkündür.

UTO Belgelendirme

Standartı olmayan, standart'tan sapan veya prototip ürünlerin G işareti alabilmesi için yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler hakkında yönetmelik madde 9 da belirtildiği üzere ulusal teknik onay belgelendirme ile mümkündür.

Sera Gazı Doğrulama

CPC SERA GAZI DOĞRULAMA YETKİ BELGESİ

F.110 Sera Gazı Emisyon Doğrulaması Başvuru Formu

TS ISO 14064 ilkeleri ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatlarına uygun olarak, sera gazı emisyon raporlarının doğrulanması, emisyonların dinamik bir şekilde kuruluş seviyesinde yönetimi ve azaltılması sağlanmaktadır.

G Ürün Belgelendirme

G işareti, yurtiçinde ürünlerin güvenli etiketi ile pazarlanmasına olanak sağlar. G ürün belgelendirme ulusal standartlar kapsamında yapılır.

ETA Belgelendirme

Uyumlaşrtırılmış bir standardı olmayan veya bir EAD kapsamına giren ürünler için CPR kapsamında CE işareti ile belgelendirme yapmak mümkündür.

Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi

Kuruluşların yönetim sistemlerini etkin olarak çalıştırması; nereye gidileceği, politikalar ve hedeflerle planlanmakta ve sistematik olarak gerçekleştirilmesi yönetim sistemleri belgelendirmesi ile sağlanmaktadır.

belge

Belge Sorgulama


Belgelerin ne durumda olduğunu sorgulayabilirsiniz

CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından verilen kalite belgeleri ve UTO Belgeleri, ETA Belgeleri, özel belge sorgulama sayfasından kontrol edebilirsiniz. Belgenizin bitiş süresinden durumuna detaylı sorgulama yapabilirsiniz.